a stresszről

Amit Selye János kutatásaiból tudunk

A stressz definiciója

A stressz az élő szervezet válasza bármilyen természetű megterhelésre.

Két alapvető reakciótípust különböztethetünk meg:

1. aktív válasz, azaz küzdelem;
2. passzív válasz, azaz menekülés vagy eltűrés.

A stresszt kiváltó minden megterhelést stresszornak nevezzük. A stresszorok közös tulajdonsága az, hogy „mozgósítják a fenyegető vagy kellemetlen élethelyzetekben fellépő érzelmi vagy riasztó reakciókkal kapcsolatos élettani rendszert”. (dr. John W. Manson)

A stressz kellemetlen vagy kellemes élményeket kísérhet. Semleges környezetben a legalacsonyabb az élettani stressz-szint, de sohasem csökken nullára (ez a halált jelentené). A kellemes és kellemetlen érzelmi felindulásokat az élettani stressz megfelelő szintű növekedése kíséri.

Hasonlóan alakul a stressz szintje attól függően, hogy mennyi inger éri a szervezetet a környezetből; mind az ingerek hiánya, mind a túlzott ingerlés a stressz növekedéséhez vezet, ami néha már distresszt okoz.

A stressz nem mindig valamely káros hatás következménye. Lényegtelen, hogy a stresszor maga kellemes-e vagy kellemetlen; hatása kizárólag attól függ, hogy mennyire veszi igénybe a szervezet alkalmazkodóképességét.

A stressz tágabb fogalom, mint a distressz (vagyis az ártó stressz). A kellemes élményeket is magába foglalja, így az örömöt, a beteljesülést és az önkifejezést.

A stressz hatására létrejövő tünetcsoport – Általános Adaptációs Szindróma (G.A.S.)

A stressz hatására létrejövő tünetcsoport az általános adaptációs szindróma (G.A.S.), amelynek 3 szakasza különíthető el:

 1. A. Alarm (riasztó) reakció. A szervezetben a stresszorral való találkozás jellegzetes tünetei jelentkeznek. Kezdetben az ellenállóképesség csökken, és ha a stresszor nagyon veszélyes (súlyos égés, szélsőséges hőmérséklet), bekövetkezhet a halál. Az élő szervezetet nem lehet tartósan az alarm-reakció állapotában tartani. Ha a szervezet szemben találja magát egy olyan tényezővel, amely működését lehetetlenné teszi, akkor az alarm-reakció már az első napon, vagy akár az első órában félbeszakad, mert bekövetkezik a halál. De ha a szervezet túléli a károsítást, akkor az alarm-reakciót szükségszerűen egy másik állapot, az úgynevezett rezisztencia váltja fel. Az alarm-reakció magában foglalja a szervezet védelmi erőinek riadókészültségét.
 2. B. Adaptációs szakasz (rezisztencia). Ha a stresszor folyamatos hatása mellett lehetséges az alkalmazkodás, akkor kifejlődhet a megfelelő ellenállás. Az alarm reakció jelei látszólat eltűnnek, és az ellenálló képesség a normális szint fölé emelkedik. E második szakasz jelenségei sokban különböznek az alarm-reakció megnyilvánulásaitól, bizonyos vonatkozásban pedig éppen ellentétesek vele. Például az alarm-reakció idején a mellékvese kérgének sejtjei parányi, hormont tartalmazó váladékszemcséiket mind beküldik a véráramba. Ennek következményeképpen a mirigy raktárai teljesen kiürülnek. A rezisztencia állapotában ennek pont a fordítottja történik, ugyanis a kéreg most a váladékszemcsék bőséges tartalékait halmozza fel. Az alarm-reakcióban a vér megsűrűsödik és csökken a testsúly; a rezisztencia szakaszában a vér meghígul, s a testsúly ismét normálissá válik.
 3. C. A kimerülés szakasza. Az alkalmazkodási (adaptációs) energia kimerülhet, ha a szervezetet hosszú ideig ugyanazon stresszor hatásai érik, amelyhez már alkalmazkodott. Az alarm-reakció jelei újra és ez esetben véglegesen megjelennek, és bekövetkezik a halál. A kimerülés állapotának megnyilvánulásai meglepően hasonlítanak az alarm-reakció jelenségeihez.
 4. illust_stresszrol_gas

A legtöbb emberi tevékenységnek e három stáció a menetrendje: először nekilendülünk a cselekvésnek, ezután a munka tempósan halad előre, majd elfáradunk.

A stressz hatása a személyes működésre

A legtöbb bajnak hármas eredete van:

 1. 1. A stresszor, az a külső ágens, amely a bajt úgy kezdeményezte, hogy közvetlenül hatott például a bőrre, vesére vagy a lélekre.
 2. 2. A védelmi reakció, amelynek során a hormonok és idegingerek arra ösztönzik a szervezetet, hogy birkózzék meg a stresszorral. Testi sérülés esetében a betolakodó stresszor (mikroba, allergén, stb.) útját el lehet állni gyulladásos szövetek barikádjával. A lélekre ható stresszorok (parancs, kihívás, sértés) egy ehhez hasonló komplex indulati védekezésbe ütközhetnek, amit az „azértse!” magatartás fejez ki.
 3. 3. A meghódolás mechanizmusa, amelynek keretében a hormonok és idegingerek arra ösztönzik a szervezetet, hogy ne védekezzen. A fenti példához visszatérve, ne állja el a stresszor útját gyulladásos szövetbarikáddal, ne törődjék az emocionális stresszorokkal.

Bármilyen követelménnyel találjuk magunkat szemben, viselkedésünk mindig a következő:

 1. 1. kezdetben a szokatlan helyzet okozta meglepetés és félelem, riasztó reakciót vált ki;
 2. 2. miután megtanultuk, hogy oldjuk meg a feladatot felesleges megrázkódtatások nélkül, akkor következik az ellenállás szakasza;
 3. 3. végül energiatartalékaink elfogyása kifáradáshoz vezet, és bekövetkezik a kimerülés szakasza.

Ez a folyamat meglepően hasonló a tapasztalatlan gyerekkor bizonytalanságához, a felnőttkor szilárd ellenállóképességéhez, és az öregkorban bekövetkező végső kimerüléshez és halálhoz.

Az adaptációs energia

 • Úgy vehetjük, hogy mindenki egy bizonyos mennyiségű adaptációs energiát kap születése pillanatában. Az öröklött tőke nem szaporítható, de fel lehet élni könnyelműen az élet stresszei ellen vívott harcban.
 • Az adaptációs képességet ki lehet fejleszteni, de ez a képesség utóbb megfogyatkozik; mennyisége kimeríthető és véges.
 • Kétféle adaptációs energia létezik: egyik a felszíni, amely könnyen használódik, a másik mélyebben helyeződik el és az aranyalapot jelenti. A felszíni adaptációs energia táplálása lehetséges például pihenéssel, örömöt adó tevékenységgel, sporttal, táplálkozással (stb.). A mélyben elhelyezkedő adaptációs energia viszont pótolhatatlan.
 • Az élet nem más, mint a környezethez való folyamatos adaptálódás, és tudnunk kell, hogy az örökségül kapott adaptációs energia készletei végesek és pótolhatatlanok.

Mit tegyünk?

 • A káros stressz elkerülésének legjobb módszere, ha olyan környezetet választunk magunknak, ami megfelel ízlésünknek, és olyan foglalkozást keresünk, amelyet kedvelünk és becsülünk. Csak így tudjuk elkerülni az állandó újra-alkalmazkodást, ami sok csalódással jár, és a distressz fő forrása.
 • A sikeres tevékenység, bármily fáradtságos is, viszonylag kevés nyomot hagy maga után, mert stresszel ugyan jár, de distresszt alig vagy egyáltalán nem okoz, sőt az ifjúi erő üdítő érzésével tölti el még a nagyon időseket is.

És a munkahelyi stressz?

Munkahelyi stresszt több, a szervezet működését jellemző sajátosság kialakíthat: munkahelyi követelmények, szervezet és munkakör jellemzői, szervezeti együttműködés, vezetési stílus, munka-magánélet egyensúlya, szervezeten belüli bizalmi légkör, erőszak és zaklatás jelenléte. Bármelyik tényező nem megfelelő működése növeli a munkatársak stressz szintjét, ezen keresztül nő a szervezeti stressz szint, ami fokozza a nem megfelelő működést, teljesítménycsökkenéshez, árbevétel csökkenéshez vezet. A megnövekedett betegállomány és fluktuáció miatt pedig a személyi jellegű költségek nőnek.

Sokkal jobban kell magunkra figyelnünk, mint eddig hittük…

 • Gyakori, hogy maga a vezető sincs tisztában az őt sújtó ártalmas stresszoraival. Nem ritka az a vezetői szemlélet, hogy a stresszre a munkavégzést kísérő, múló, lényegtelen tünetként tekint, és figyelmen kívül hagyja vagy elnyomja a stressz nyomán fellépő érzelmi-fiziológiai jeleket. „Stressz? Mi az?!” típusú – akár vezetői, akár munkavállalói vagy egyéni – gondolkodásmód komolyan veszélybe sodorja az egyén egészségét. Fájdalmasan elhanyagolt területe a magyar vállalati és vezetési kultúrának a munkavégzés körülményeiből és hozzáadódóan egyéb élethelyzetekből fakadó munkavállalókra nehezedő munkahelyi stressz kezelése, csökkentése.
 • Miközben tudjuk, hogy a stresszre szükségünk van, hiszen egyrészt belső jelzőrendszer számunkra, és figyelmeztet bennünket, másrészt energia, felhajtó erő is, nem bánunk megfelelő módon, kellő tudatossággal az ártó stresszorokkal.
 • Sokkal jobban kell magunkra figyelnünk, mint eddig hittük…
 • Bagdy (1997) írja, hogy mindannyiunkat sújtanak, megterhelnek olyan történések, élethelyzetek, amelyeket az egyén minden esetben veszélynek minősít. Ilyen veszély például egy baleset, árvíz vagy valamilyen külső történés, ami hosszan tartó megterhelést jelent. De ilyen veszélynek tekinthetők a jelentős érzelmi veszteségekkel járó behatások, mint az állásvesztés félelme, a lecsúszástól való félelem, jövedelem csökkenés, megoldatlan családi válságok, a szeretett személy elvesztése, halála, az önbecsülésünket kikezdő megszégyenülési vagy kudarchelyzetek is. Azt is világosan kell látnunk, hogy az ún. fizikai eredetű stressz pl. tömeghatás, hőhatás, zajszennyezés és a lelki stressz hatása, következménye nem azonos, mert a stressz nagyon személyes és szubjektív.
 • Egyszerűen arról van szó, hogy a stressz okozta testi-lelki következmények nem tekinthetők múló náthának.

A stressz hatása az immunrendszerünkre

 • Dr. Máté Gábor Kanadában praktizáló orvos 2004-ben publikált könyve öt éve jelent meg Magyarországon. A könyv angol címe igen plasztikusan fejezi ki, miről is van szó: ”When the Body Says No. The Cost of Hidden Stress.” A magyar cím sem kevésbé megrázó; „A test lázadása - Ismerd meg a stresszbetegségeket”.
 • A szerző az előszóban írja „…arról írok…, hogy az emberek testi egészsége nem független az érzelmeiktől és lelkiállapotuktól. Ez a tudás mai napig részét képezi a tradicionális kultúráknak, de modern orvoslás számára sajnos elveszett, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedek tudományos felfedezései maximálisan alátámasztották létjogosultságát.” Majd Selye Jánosra hivatkozva kimondja; „…az embert érő legjelentősebb stresszhatások mind érzelmi eredetűek, sőt a legnagyobb stresszt az okozza, ha mások próbálunk lenni, mint amik valójában vagyunk.” Lényegében az orvostudomány egy új területének tükrében példákon keresztül mutatja be részletesen az orvos szerző, hogy milyen módon hat egymásra a lélek és annak érzelmi tartalma és az idegrendszer, és hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik az immunrendszerünkhöz. Ezt a tudományterületet pszichoneuroimmunológiának nevezik. Ezek a kapcsolódások, egymásra ható működések alapozzák meg az egészséget vagy ezek egyensúlytalansága a betegséget.
 • Nekünk magunknak is másképpen - sokkal komplexebben és holisztikusabban - kell gondolkodnunk a bennünket érő megterhelő tényezők hatásáról!
 • Törődjünk magunkkal!
organization_level4

Szervezeti szintű stresszkezelő módszereink

Információáramlás, szervezeti kommunikáció javítása

A minőségi feladatvégzéshez szükség van minden információra, ami a feladat elvégzését támogatja. Ha nem állnak rendelkezésre a szükséges információk, az elvárt teljesítmény elmarad. Az információhiány és a nem megfelelő teljesítés fokozza a stressz szintet, ami szintén a teljesítmény romlását eredményezi. A kommunikációs csatornák és folyamatok nem megfelelő működtetése információvesztéshez vezet. Nem megfelelő, vagy hiányos információ birtokában találgatás, nyugtalanság, zavar támad a szervezeti működésben. Az információáramlás és a szervezeti kommunikáció rendszerének vizsgálatával, kritikus területek beazonosításával, fejlesztési akciók megvalósításán keresztül támogatjuk ügyfeleinket a munkahelyi stressz optimalizálásában.

Elvárások, feladatkörök, felelősségi körök, döntési jogkörök pontosítása

Mindannyian találkoztunk már azzal a döntési helyzettel, amikor egymásra vártunk, mert nem tudtuk kinek a hatáskörébe tartozik. Vagy, amikor arra vártunk, hogy valamelyik munkatársunk elvégezzen valamilyen feladatot, mert azt gondoltuk az ő hatáskörébe tartozik, de tévedtünk és a feladat ott állt hosszú időn keresztül elvégezetlenül. Vagy amikor azt gondoltuk elvégeztük a feladatunkat a legjobb tudásunk szerint, de többet vártak el tőlünk. Az ilyen helyzetek megtörik a lelkesedést, csökkentik a motiváció mértékét és ezzel együtt a teljesítményt is. Az egyes munkakörökkel kapcsolatos elvárások, a munkakörökhöz tartozó feladatok, felelősségi körök és döntési jogkörök kialakításán, pontosításán keresztül támogatjuk ügyfeleinket az elvárt teljesítmény elérésében.

Adminisztrációs teher, bürokrácia enyhítése

Az érdemi, szakmai munkavégzést, a gyors reagálást, vagy éppen a határidők pontos betartását hátráltathatja a túlzott adminisztrációs teher és a túlzott bürokrácia, melyek a kreativitásnak is csekély teret egednek. A megnövekedett papírmunka, vagy a döntésre való hosszas várakozás csökkenti a motivációt, ami a teljesítmény romlásához vezet. Az adminisztrációs eljárások és a bürokrácia átvilágításával, lehetővé válik a terhek csökkentése, a kreativitás és a motiváció javítása. Az átvilágítás megtervezésében, lebonyolításában, akciótervek kidolgozásában, és megvalósításában támogatjuk ügyfeleinket.

Folyamatok pontosítása, optimalizálása

Megtorpanhat a munkavégzés, ha nem pontosak az adott folyamat lépései, ha nem tisztázottak a résztvevők és felelősök. Mindenki a másikra vár, miközben a feszültség nő, a teljesítmény csökken. A duplikált feladatvégzés idő, energia és pénzkidobással jár együtt. Felmérjük a szervezeti folyamatokat, javaslatot teszünk az optimalizálásra, és kidolgozott akciók mentén megvalósítjuk azt.

Szervezeti egységek közötti együttműködés javítása

Ha a szervezeti egységek egymásra mutogatnak, nem veszik figyelembe a másik munkáját, nem beszélik meg a közös problémákat, folyamatos, megoldatlan konfliktusban végzik munkájukat, akkor nem tudják hozni az elvárt teljesítményt. Érzékenyítő programunk abban támogatja ügyfeleinket, hogy a résztvevő szervezeti egységek munkatársai jobban megismerjék egymás munkáját, a kapcsolódási pontokat. Megbeszélik, mik azok a területek, ahol számítanak, számíthatnak egymásra, közösen oldják meg a felmerülő problémákat.

Vezetői működés fejlesztése

Közhely, hogy a vezető nemcsak a feladatkiadásért és végrehajtásért felel, hanem a beosztottak inspirálásáért is, hiszen csak megfelelően motivált beosztottak tudnak az elvárt szinten teljesíteni. A vezető felelőssége, hogy inspiráló munkahelyi légkört alakítson ki, ami nem egyszerű, hiszen a beosztottaknak más-más igényük lehet. Abban támogatjuk a vezetőket, hogy a személyes működésük sajátosságait beazonosítsák, meghatározzák, hogy milyen mértékben támaszkodhatnak rájuk a beosztottak motivációjában és olyan elemeket vegyenek fel a működésükbe, ami segíti őket az inspiráló munkahely kialakításában.

Munka-magánélet egyensúly optimalizálása

Hacsak nem valamelyik atipikus foglalkoztatási formát alkalmazza a vállalat, óhatatlanul előkerül ez a probléma, különösen kisgyermeket nevelő szülők esetében. Azonban a gyermeket nem nevelők esetében is igény van a munkából kiszakadni, szabadidejük mind nagyobb részét szeretteiknek, a hobbijuknak, sportnak, vagy bármely munkán kívüli tevékenységnek szentelni. Nem is szólva azokról a helyzetekről, amikor egészségügyi probléma miatt (pl. kivizsgálás) volna szükség a munkaidőn belüli távollétre. Ha a munkatársaknak nem jut elég idejük önmagukra, csökken a munkavégzéshez szükséges koncentrációs szintjük, ami a teljesítmény rovására mehet. A munka-magánélet egyensúlyának feltérképezésével beavatkozási javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek bevezetésének támogatásával növekszik a munkahelyi elégedettség és motiváció.

Munkahelyi biztonság érzetének támogatása

A biztonságérzet a legalapvetőbb emberi szükségletek egyike. Ennek hiányában kiábrándulttá, motiválatlanná válik mindenki, ami befolyásolja mind az egyéni, mind a szervezeti teljesítményt. A szervezet jövőképének, céljainak, piaci helyzetének, lehetőségeinek egyértelmű ismertetése lehetőséget biztosít a szervezet tagjai számára az egyéni céljaik és a szervezeti célok összehangolásában, mely a biztonságérzet és a teljesítmény növekedését eredményezi. Ügyfeleinket támogatjuk a szervezet jövőképének megalkotásában, a szervezetük piaci helyzetének felmérésével a szervezet stratégiai célrendszerének meghatározásában és a kommunikálására alkalmazott módszer kiválasztásában.

individual_level

Egyéni szintű stresszkezelő technikáink

Elköteleződés és Elfogadás műhely

Bizonyítékra alapuló intervenciós módszer, melynek fő célja a tartalmas, értékvezérelt életre való képesség erősítése, miközben elfogadjuk az ezzel együtt járó nehéz belső élményeket.

Tudatos jelenlét alapú stressz csökkentés műhely

Bizonyítékra alapuló intervenciós módszer, melynek célja nem a stresszorok számának csökkentése, hanem a stressz hatékonyabb kezelésének megtanítása.

Mediáció, konfliktuskezelés tréning

Személyközi problémák, konfliktusok hatékony kezelési módszerének elsajátítása. Az információ hatékony áramlását is elősegíti.

Mediáció, konfliktuskezelés intervenció

Két ember közötti személyközi konfliktus közös megoldása: win-win helyzethez elérkezés elősegítése.

Tudatos jelenlét (mindfulness) egyéni foglalkozás

Azon képesség erősítése, hogy ne a felidézett múltban vagy a vélt jövőben, hanem a jelenben éljünk.

Katathym imaginatív tréning – egyéni és csoportos

Az egyéni tréningen nappali álmokkal, érzelemmel irányított képekkel dolgozunk. Alapja, hogy az ember képes érzelmeit spontán képi formában megjeleníteni és ezen a síkon megszelídíteni, kontroll alá vonni – ezáltal csökken a belső feszültség, stressz.

A csoportban történő közös imagináció módszer magában foglalja a kapcsolatba-lépés interakcionális elemeit. A csoportban egy „multiperszonális átvitel” uralkodik, ezáltal a belső konfliktusok feldolgozhatók és a társas kapcsolataink is konfliktus mentesebbé válnak.

Nonverbális tréning

Művészet-, mozgás- és pszichodráma terápiás elemek felhasználásával nonverbális síkon történik a belső feszültségek, stressz csökkentése és a szociális készségek fejlesztése.

Állat-asszisztált tréning

Az állatok jelenléte már önmagában is számos kedvező hatást gyakorol az emberre (pl. szorongás oldása), de emellett az állatok támogató hatására olyan dolgokra is képessé válunk, amik korábban elképzelhetetlenek voltak.

Meditáció

Olyan egyéni technikák elsajátítása és gyakorlása, amelyek a gondolkodás megváltoztatásával támogatják a stresszel való könnyebb megküzdést.

Autogén tréning

A vizualizációs és a légző gyakorlatok kombinációjának elsajátításával és gyakorlásával támogatja a stresszel való könnyebb megküzdést.

Chi Kung

A több ezer éves kínai módszer abban segít, hogy a cselekvés, a gondolkodás és az érzelem szintjén harmóniát teremtsünk magunkban. A módszer elsajátítása és gyakorlása egészségünk megőrzését is támogatja.

Tai Chi

Ez a kínai harcművészet a chi kung elemeit is magában hordozza, valamint a koncentrációt és a kiegyensúlyozottságot is támogatja.

Do-in

Ősi hagyományokon alapuló kínai, japán önmasszázs technika. Támogatja a testi egészség megőrzését, a lelki harmónia elérését és segíti a spirituális fejlődést is.

Antistressz Program

A magas szervezeti és egyéni stressz szint csökkentésére számos eszköz áll rendelkezésre. Az Antistressz Programot elsősorban olyan szervezetek, illetve dolgozók számára ajánljuk, akik munkájuk során folyamatos, nagy stresszhatásnak vannak kitéve. Ilyenek például az emberekkel foglalkozó munkakörök (ügyfélszolgálatosok, tanácsadók stb.), az állandó időprésben, feszített munkatempóban dolgozók (gazdasági terület, projektmenedzsment stb.), illetve a nagy monotonitással járó – akár fizikai, akár szellemi – tevékenységek.

A 25 órás, ún. blended learning (tehát jelenléti és távoktatásos formát ötvöző) képzés célja a stressz élettani megjelenésének, hatásainak és következményeinek megértésén, valamint a stresszkezelési technikák széles palettájának megismerésén keresztül a szervezeti és a személyes stressz szint csökkentése, ezáltal a szervezeti működés hatékonyságának növelése.

A program 4 modulból épül fel. A bevezető e-learning tartalom segítségével a résztvevők egy kerettörténet segítségével, részben szórakoztató formában ismerhetik meg a stresszre vonatkozó elméleti ismereteket. Az ezt követő kétnapos (16 órás) jelenléti tréning fő célja praktikus, a mindennapokban is használható, személyre szabott stresszkezelési technikák megismerése és elsajátítása. A kipróbálásra kerülő technikák körét a résztvevők igényei alapján, személyre (csoportra) szabva állítjuk össze (pl. tai chi, autogén tréning, dobolás, jóga, stb.).

A tréninget követően kéthetente, 6 alkalommal távoktatásos formában kapnak a résztvevők minimális időigényű (átlagosan 10 perces) „emlékeztető” feladatot, majd a záró, félnapos (4 órás) műhelymunka során közösen értékeli a csoport az elmúlt időszak tapasztalatait, a személyes fejlesztési tervek megvalósulását.

Amennyiben érdeklődik az Antiszressz Program iránt, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a stresszaudit@ravezeto.hu email címen!

Amennyiben a Stressz Audittal kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük írjon nekünk az info@ravezeto.hu email címre.