Mérési területek

Szervezet

Szervezeti szinten a válaszadók megkérdezésével képet kapunk

 • a munkahely által támasztott követelményekről,
 • a munkaterhelés mértékéről,
 • a szoros határidő keretek vagy nem tervezhető alkalmi feladatvégzések gyakoriságáról,
 • az előrelépési lehetőségekről,
 • a fizetés, juttatások arányosságáról,
 • az egyéni egzisztenciális biztonságérzet szintjéről.

Munkacsoport

A munkacsoportok szintjén megismerjük

 • a munkaterhelésre, a felelősségre, a feladatvégzésre vonatkozó befolyás megélt mértékét,
 • a szervezet hozzáállását az új ismeretek és készségek elsajátításával összefüggésben,
 • a munkatársak közötti együttműködés szintjét,
 • a vezetői támogatás mikéntjét,
 • a munkával összefüggő információáramlás működését.

Egyén

Az egyéni szint arról tudósít, hogy

 • a munkavállalók hogyan érzékelik a munkavégzés és a szabadidő, pihenőidő egymáshoz viszonyított arányát,
 • a regenerálódásra mennyi idő áll rendelkezésre,
 • milyen testi, érzelmi tüneteket és reakciókat tapasztaltak meg az elmúlt fél évre visszatekintve,
 • az egyénekben mennyire van jelen az egyensúlytalanság érzete.

A Munkahelyi Stressz Audit folyamata, lépései

1. lépés: A kérdőív kitöltése anonim. Szervezeti munkacsoportok szintjén, egyéni kitöltés alapján szolgáltat adatokat a munkahelyi stresszt kiváltó tényezők összességéről, az ezekkel kapcsolatos munkavállalói – vezetők és beosztottak – értékelésekről. Az eredményeket összesítjük és elemezzük.

2. lépés: Az eredményeket és a beavatkozási, fejlesztési javaslatokat visszacsatoljuk megbízóink számára. Az eredmények és javaslatok feldolgozása döntéshozói műhelymunkában történik. A műhelymunka mellett – igény szerint – a szervezeti specifikáció érdekében munkakörelemzésre, strukturált interjúk felvételére kerül sor. A műhelymunka és a kiegészítő adatfelvételek eredményei alapján készítjük el a szervezet igényeire szabott Antistressz Akciótervet vagy Mentálhigiénés egészségmegőrző stratégiát.

Antistressz Akcióterv

Az Antistressz Akciótervben mindazokat a rendszerszerű folyamatokat és szükség szerinti eseti vagy egymásra épülő akciókat foglaljuk össze, amelyek a stressz szint optimalizálását, a testi-lelki jóllét és a kiegyensúlyozott teljesítmény megteremtését támogatják. A dokumentumban foglaltak támaszkodnak a szervezeti belső erőforrásokra és sajátosságokra, valamint azokra a munkahelyi stresszt csökkentő módszerekre, amelyek bizonyítottan támogatják a káros stresszhatások mérséklését.

Az Antistressz Akcióterv eredménye és hatása

 • Teljesítménynövekedés munkatársi és szervezeti szinten
 • Motivált dolgozók a szervezet minden szintjén
 • A kreativitás és a proaktivitás növekedése
 • Kiegyensúlyozottabb munkavállalói légkör, kevesebb betegállományban töltött idő
Amennyiben a Stressz Audittal kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük írjon nekünk az info@ravezeto.hu email címre.